Emberek/Oktatás

Műhelyavató és könyvbemutató az Ybl Miklós Építéstudományi Karon

2020.01.19. 08:31

Közösségi munkával készült el a Kar harmadéves építészhallgatóinak otthont adó új műterem, a Kapy Stúdió. A terem ünnepélyes megnyitása mellett az elmúlt három évben bevezetett új szemléletű építészképzés eredményeit összegző kiadvány bemutatására is sor került december 16-án. Mizsei Anett beszámolója.

„Egy iskolában néha falakat kell dönteni” - emelte ki Kiss Gyula DLA, építész szakfelelős, az Ybl dékánhelyettese - és ebben az esetben nemcsak szimbolikus falakat törtek át a diákok. Két korábbi tanterem összenyitásával, több heti kemény munka árán hozták létre azt a műhelymunkára és előadások tartására is alkalmas teret, ahol a Kar oktatói és hallgatói, valamint a duális képzésben részt vevő külső támogatói összegyűlhettek a szemeszter végén egy közös ünneplésre. A találkozás egyben alkalmat adott a megemlékezésre a közelmúltban elhunyt Kapy Jenőről, karunk egykori Ybl- és Kotsis Iván díjas oktatójáról.

Az építészképzés oktatási struktúráját az elmúlt években drasztikusan átalakította Markó Balázs DLA korábbi dékán, Anthony Gall PhD., a Kar jelenlegi dékánja, és a Rohoska Csaba DLA által vezetett fiatal oktatói csapat. A műhely-jellegű, közvetlenebb és személyes részvételen alapuló oktatás három éve indult el, így mára kézzelfogható eredményként sok száz hallgatói munka, Bsc és Msc szintű diplomaterv, modell és 1:1 léptékű iparművészeti termék készült el. Az eddigi eredmények összegzésére és bemutatására az Építészmérnöki Intézet kiadványt készített, amelyet szerkesztője, Ferencz Marcel DLA mutatott be a vendégeknek.

„Természetes, egészségesen lélegző műhelyben, inspiráló hallgatók közt jó oktatónak lenni” - mondta el prezentációjában, kiemelve a hallgatói modellek, gondolatrajzok, formatervezés eredményei mellett az oktatói teljesítményeket is. S valóban: áttekintve a kiadványt, az Ybl a sokféleség, a kísérletező kedv és a kreativitás terepévé vált, miközben „a tudás nem szakad el a földtől”. A törekvés az, hogy a 21. századi design, az esztétika és a szakmagyakorláshoz szükséges mérnöki-műszaki ismeretek kiegyensúlyozottan, a kezdetektől összekapcsolódva szerepeljenek a tantervben.

Anthony Gall, a Kar jelenlegi dékánja a kiadvány előszavában is megfogalmazta a képzés alapelveit. „A műterem - önmagában oktatás is, a művek, munkák létrejöttének helyszíne és egyben folyamata. Egyéni megközelítésben egy hely, ahol az alkotás folyamata térben és időben történik. Kollektív szempontból - a közös munkálkodás esetében - az egymástól való inspirálódás, a gondolatok kovácsolása, összeépítésének olvasztó tégelye. A Műtermet egyszerűen akként is érthetjük, hogy a TEREMTÉS helye. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon több év előkészület után indult a MŰTEREM oktatás alapképzési szinten. Ehhez teljesen új képzési struktúrát, oktatási célokat kellett bevezetni, évfolyamonként dedikált Műtermet kellett mindegyik évfolyam részére kialakítani. A tanárok, a műteremben közreműködő, a folyamatokat irányító és kisegítő kollégák felelősségteljesen, lelkesen segítették az induló évfolyamatokat, a 2017/2018. tanévben indult elsősök már III. évesek lettek. A Mesterképzés a 2011/2012. tanévben történt elindításakor már a projektorientált tervezési feladatokra épült.” Ilyen módon a bemutatott kötet „egyfajta beszámoló […] a MŰ-TERMEINK keresztmetszete.”

 Zárszavában Markó Balázs kiemelte, hogy „mindannyian egy folyamat részesei vagyunk, a jelenkor változásait követni kell, sőt, néha elébük menni”. Az új képzési struktúra „egy 140 éves öreg tölgyfa új ága”, amelyhez a keretet a 115 éves ház adja, a „maga emberi történetével, a benne zajló élettel és munkával”. Mintegy 5 év telt el azóta, hogy az öt magyarországi építészképző hely közösen megalkotta az új, akkreditált képzést. „Hatalmas lépést tettünk a korábbi önmagunkhoz képest, amelyet azonban újra meg újra át kell majd gondolunk” - figyelmeztetett az Építészmérnöki Intézet igazgatója a hátralévő feladatokra.

A kötet valóban mérföldkő az iskola életében, fontos állomás, de nem végeredmény. Minden évben új évfolyamok, új kihívások, új feladatok várnak oktatókra és hallgatóikra. Végigpörgetve a lapokat az olvasók is betekintést nyerhetnek abba a sokéves, szisztematikus és sokrétű munkába, amit a Kar végez. Kulcsfontosságú a folyamatos fejlődés, a szakmai és vizuális igényesség. Épp ezért az oldalak párokba rendezve találhatók a kiadványban: baloldalt az oktatók és a BSc képzés hallgatói mutatkoznak be, jobbról a mesterképzés projektjei láthatók. Azzal, hogy a kettőt párhuzamosan mutatjuk be, egyértelműen szerettük volna éreztetni, hogy az alap- és mesterképzést egységként kezeljük, épp csak ki-ki máshol jár az úton, amelyet választott: az építész hivatás útján.

 

Mizsei Anett