építészet : környezet : innováció

Innovatív javaslatok fővárosi lakásproblémákra - REPLAN

A BME, a Holcim Hungária Otthon Alapítvány és a Főváros összefogásával létrejött kutatási program keretében fenntartható és azonnal megvalósítható városfejlesztési terveket dolgozott ki közel 50 szakember, közgazdászok, építészek és szociológusok együttműködésével. Hat kritikus fővárosi terület lakhatási gondjaira ad választ a napokban megjelent, 10 hónapos REPLAN kutatás eredményeit összefoglaló könyv.

A megoldás kulcsa az összefogás!

A BME, a Holcim Hungária Otthon Alapítvány és a főváros összefogásával létrejött kutatási program keretében fenntartható és azonnal megvalósítható városfejlesztési terveket dolgozott ki közel 50 szakember, közgazdászok, építészek és szociológusok együttműködésével.

Tavaly tavasszal írta alá a BME Építészmérnöki Kar Lakóépület-tervezési Tanszéke és a Holcim Hungária Otthon Alapítvány azt az együttműködést, amely egy kutatás keretében kívánt újszerű és fenntartható válaszokat adni a fővárosban feltárt szociális és lakhatási problémák kezelésére 6 alulhasznosított, leromlott állapotú vagy funkciójában nem megfelelő területen.


Replan - Innovatív megoldások a városi lakásproblémákra - készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszéke, a Városkutatás Kft. és a Holcim Hungária Alapítvány együttműködésével, megbízó: Holcim Hungária Otthon Alapítvány


A kutatás érdekessége, hogy építészek, építészhallgatók, közgazdászok és szociológusok közösen dolgozták ki azt a 20, építészetileg, társadalmilag és pénzügyileg komplex tervet, amely a hasonló adottságokkal rendelkező területeket is figyelembe véve országosan több százezer ember életszínvonalát javíthatná nagy mértékben. Az innovatív ötleteket – melyeket egy 136 oldalas exkluzív albumban is összefoglaltak – a napokban mutatták be a C3 Atelier-ben tartott konferencián. 

A téma fontosságáról és az összefogás eredményességéről többek között Fegyverneky Sándor volt országos főépítész és Finta Sándor Budapest főépítésze tartott előadást. Dr Marie Glaser a zürichi ETH Case társigazgatója a svájci és német cohousing példákon keresztül mutatta be a társadalmi változásokra frappáns választ nyújtó működő programokat.

Bár a hat vizsgált terület elhelyezkedését és jellegét tekintve teljesen eltérő, a megoldások kidolgozásakor minden csapatnál nagy jelentőséget kapott a lakók összefogásán alapuló közösségek működése. Két csoport kifejezetten a cohousing-típusú együttélés megvalósítását tűzte ki célul, melyből egyet a belvárosba, egyet pedig egy a XVII. kerületbe álmodtak meg. Ez utóbbinál a tervek 29 fő fiktív lakó bevonásával születtek, akik 10 hónapos együttműködésük során élethűen modellezték a cohousing működését.

Büszke vagyok arra hogy az Alapítvány működése következő lépcsőjeként egy olyan kutatást támogathatunk, melynek legfőbb értékét épp a szakmai összefogás adja. Úgy vélem, a Replan projekt ezzel a könyvvel nem ér véget,hiszen a kapott eredmények kellő támogatással megvalósíthatóak.” mondta Richard Skene, a Holcim Észak-Duna Régió vezérigazgatója.

Alacsony intenzív beépítés a külső övezetben - Csoportvezető: Makrai Sándor DLA építészRésztvevők: Vesztergom Ádám építész, Dankó Zsófa DLA építész,Fehér Katalin szociológus, Neumann Péter szociológus hallgató, „Kiskomplex” c. tárgy építész hallgatói- készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszéke, a Városkutatás Kft. és a Holcim Hungária Alapítvány együttműködésével,megbízó: Holcim Hungária Otthon AlapítványEgy kicsit meglepetés is számomra, hogy egy építészeti témájú kutatásban ilyen mértékben megjelenik a közösségformálás szerepe. Ez a résztvevők szemléletének, a szociológiai kutatások eredményének és a piaci trendeknek egyaránt betudható és maximálisan összecseng az Alapítvány küldetésével” – mondta el Márta Irén, a kutatást támogató Holcim Hungária Otthon Alapítvány ügyvezető igazgatója.

A kutatás ötletgazdájaként remélem, hogy a kapott eredmények nem csak a résztvevők, de a Főváros számára is hasznos és a gyakorlatba átültethető tervekkel, javaslatokkal szolgálnak, melynek gyümölcsét a budapesti lakosság is élvezheti majd.” – Fegyverneky Sándor, Magyarország első országos főépítésze és a Holcim Hungária Otthon Alapítvány elnöke

A projekt részleteiről és további érdekességekről addig is folyamatosan tájékozódhatnak a Replan blogján, Facebook oldalán és az építészszakma rendezvényein, ahol a csapattagokkal is személyesen találkozhatnak.

Forradalmi együttműködés a fővárosi lakásproblémák megoldásáért - REPLAN néven indítottak egyedülálló kutatási programot a BME Építészmérnöki Kar Lakóépület-tervezési Tanszékének építész oktatói, munkatársai, az egyetem diákjai, szociológusok és közgazdászok bevonásával a Holcim Hungária Otthon Alapítvány megbízásából. A Fővárossal együttműködve választották ki azt a 6 budapesti kerületet (IV, VII, X, XVI, XVII, XX), ahol korábban feltártak kritikus lakhatási és szociális problémákat. A REPLAN kutatási program célja, hogy erre a 6 különböző zónára innovatív, fenntartható megoldásokat dolgozzanak ki mintaprojektek formájában, szociológusok, közgazdászok és építészek formabontó együttműködéseként.


Beavatkozások az 50-es/60-as évek lakótelepén - Csoportvezető: Dankó Zsófia DLA építészRésztvevők: Pásztor Bence építész, Bajomi Anna szociálpolitikus,Erő Júlia szociológus- készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszéke, a Városkutatás Kft. és a Holcim Hungária Alapítvány együttműködésével,megbízó: Holcim Hungária Otthon Alapítvány


Az együttműködési megállapodást Fegyverneky Sándor a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriumának elnöke és a BME részéről Perényi Tamás DLA a Lakóépület-tervezési Tanszék vezetője nemrégiben írták alá Budapesten. Ekler Dezső elismert építész vállalta a REPLAN szakmai felügyeletét. A több hónapos kutatómunkát a Holcim Hungária Otthon Alapítvány finanszírozza. Közel 50 szakember és közreműködő szoros együttműködésben keresi a komplex megoldást az adott, leromlott vagy alulhasznosított budapesti terület lakhatási gondjaira.

A kiválasztott ingatlantípusok, városi szituációk jól modellezik Budapest övezeti tagozódását és az ott jelentkező tipikus problémákat. Ennek megfelelően vizsgálják az 50/60-as és a 70/80-as években épült paneltípusokat, a családi házas övezeteket, a rozsdazónákat, az elhanyagolt belvárosi lakótömböket és a külterületi zöldmezős területeket. A kutatás fázisai: előkészítés, célterület kijelölése, helyzetfelmérés, alternatív programok kidolgozása a területekre, mintatervek készítése, az egyetem oktatási programjába integráltan. Az eredmény 2015 II. negyedévében összegző tanulmány formájában lát napvilágot.

Öröm számomra, hogy ebben a páratlanul sokoldalú összefogásban részt vehetek, hiszen szakmailag szép feladatról van szó, és az Alapítvány elnökeként is tiszta szívből támogatom. Az ötlet gazdájaként remélem, hogy a kapott eredmények nem csak a résztvevők, de a Főváros számára is hasznos és a gyakorlatba átültethető tervekkel, javaslatokkal szolgálnak, melynek gyümölcsét a budapesti lakosság is élvezheti majd.” – Fegyverneky Sándor, a Holcim Hungária Otthon Alapítvány elnöke.

 


Társadalmilag érzékeny lakásépítési modellek Budapesten 
REPLAN - Innovatív megoldások a városi lakásproblémákra
Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszéke, a Városkutatás Kft. és a Holcim Hungária Alapítvány együttműködésével
REPLAN - Innovatív megoldások a városi lakásproblémákra
Megbízó: Holcim Hungária Otthon Alapítvány - Márta Irén, Richard Skene, Fegyverneky Sándor, Hegedüs József
Mentorok: Perényi Tamás DLA, Varga Tamás DLA, Gerőházi Éva, Szemző Hanna szociológus

1. csoport:

Csoportvezető: K. Theisler Katalin építész
Résztvevők: Babos Annamária építészhallgató
Paskuj Benedek szociológus, Somogyi Flóra szociológus hallgató

2. csoport:

Csoportvezető: Makrai Sándor DLA építész
Résztvevők: Vesztergom Ádám építész, Dankó Zsófa DLA építész,
Fehér Katalin szociológus, Neumann Péter szociológus hallgató, „Kiskomplex” c. tárgy építész hallgatói

3. csoport:

Csoportvezető: Varga Tamás DLA építész
Résztvevők: André Zoltán, Brósz Csaba Botond, Nagy Márton DLA,
Roth János DLA építészek, Kovács Vera szociálpolitikus, Tanszéki Terv 3. tantárgy hallgatói

4. csoport:

Csoportvezető: Fülöp Gyula építész
Résztvevők: Horváth Vera közgazdász, Gara Olívia építész,
Kovács Kata építész, Tönkő Andrea közgazdász - szociológus

5. csoport:

Csoportvezető: Dankó Zsófia DLA építész
Résztvevők: Pásztor Bence építész, Bajomi Anna szociálpolitikus,
Erő Júlia szociológus

6. csoport:

Csoportvezető: Jancsó Miklós DLA építész
Résztvevők: Máthé Dóra építész, Nagy Zsolt szociológus,
Sárkány Csilla városrehabilitációs szakértő

szakértők: Ekler Dezső DLA, Páricsy Zoltán, Egri István
Replan design: acnecom Kft.(Kovács Orsolya, Bakos Bátor)
Plakát design: BME Lakóépülettervezési Tanszék
Plakát megrendelője: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, Városépítési Főosztály

A Holcim Hungária Otthon Alapítvány

A Holcim Hungária Otthon Alapítványt a Holcim Hungária Zrt. hozta létre 2005-ben, azzal a céllal , hogy a fiatal és hátrányos helyzetű családok otthonteremtését elősegítse az önkormányzati bérlakás-építési programok támogatása által.

Az alapítvány működése során 7 év alatt közel 500-an találtak új otthonra a félmilliárd forint értékű támogatásnak köszönhetően. Országszerte 33 településen 157 lakás, egy 25 fő befogadására alkalmas anyaotthon és egy rendőri közfeladat ellátására szolgáló iroda is épült.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai országosan elismert szakemberek: Agócs István, Cser Károlyné Jankovics Éva, Fegyverneky Sándor, Hegedűs József, Richard Skene és Vörös Ferenc. A felügyelő bizottság tagjai: Dr.Béres István, Bordás András, Pozsgai Vincéné.


6 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »