építészet : környezet : innováció

Építészek a konzolon

A Műegyetem Építészkarán A Lakóépülettervezési Tanszéken sok éve már, hogy a tavaszi félévben indul az ÉVA (Építészet és Vizuális Alkotások) című tantárgy. Az utóbbi időszakban a Laki Épületszobrász Zrt. támogatásával a Központi épület folyosóján lévő kőkonzolokra a hallgatók évente új és új „szobrokat” készítenek. Íme az elmúlt néhány év termése! 

Avagy mi került az építészkari folyosó üres fali kőkonzoljaira?

Az idén híres építészeket kellett „megidézni”, és az „ÉPÍTÉSZ / EMLÉK / MŰ” témakörben egy-egy nemzetközi hírű alkotóra asszociáló kompozíciót kellett készíteni. Tavaly az „ÉPÍTÉSZET ALLEGÓRIÁJA” volt a feladat, évekkel ezelőtt pedig a „PÁROK” volt a téma, ahol az egymással szemben lévő ready made kompozíciók „kapcsolódtak össze”.


Az építészet allegóriája - Hargitai BenceAz építészet allegóriája - Lukács JonathánNem minden évben kapnak a hallgatók szobrászati jellegű feladatot. A stúdium keretein belül kisplasztika, kisfilm, képregény, animációs film és óriás-sakk is készül. A kurzus feladata tulajdonképpen a tervezés képességének fejlesztése - kevésbé az adott ismeretek teljes fokú megszerzése, mint inkább a kreativitás kibontakoztatása a cél. A művészetekre érzékeny, az alkotási folyamat mind több aspektusát ismerő, a vizuális kultúrát értő és befogadó, ezekből merítő, azt kritikával szemlélő, vagy érte lelkesedő, szuverén személyiségek fejlődését segíti ez a választható tárgy. Az „ÉVA” az eredeti gondolatok, a kreáció, a teremtés játékos tornaterme.


Építész / Emlék / Mű - Szabó Bálint - Shigeru BanÉpítész / Emlék / Mű - Vidovenyecz Viktória - Peter EisenmannA foglalkozások segítenek kitekinteni – avagy betekinteni - a vizuális művészet olyan területeire, mint a videózás, a film, a fotózás, a szobrászat, a kisplasztika, a festészet, az alkalmazott grafika, a tipográfia, a kiadványok szerkesztése - amelyekkel kapcsolatban az építésznek akár napi feladatai is lehetnek. Mindegyik kurzus előadásból (alapvető ismeretanyag átadása), műhelymunkából (korrekciókból) és értékelésből (műelemzésből) áll, melyeket a szakmájukat gyakorló elismert mesterek tartanak. A fent említett, konzolra készült alkotások Csepregi Balázs szobrászművész vezetésével készültek.


Szemerey Dániel - NyomozásBörcsök Dániel - Harcsa
Makrai Sándor DLA tárgyfelelős


Krocskó Krisztina: Gombostű elvtárs 


 

vélemény írásához jelentkezzen be »