építészet : környezet : innováció

építési "tv"

egy-fo-epitesz: Gyerekkoromban a piacokon járva a "tv" rövidítésről nem tudtam mit jelent (azt hittem televízió). Persze így azt sem érhettem, hogyan kerülhet egy szókapcsolatba a zöldséggel: "tv paprika".

Gyerekkoromban a piacokon járva a "tv" rövidítésről nem tudtam mit jelent (azt hittem televízió). Persze így azt sem érhettem, hogyan kerülhet egy szókapcsolatba a zöldséggel: "tv paprika".

De most végleg megtudjuk mit kell értenünk "tv." alatt. A Belügyminisztérium honlapján megjelent az építési "tv.” módosítási javaslata.

2010. évi …. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
„4. §
(1) Az Étv. 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A közterület az épített és természetes környezet részét képező, a telkek térbeli kapcsolatát, megközelítését biztosító közösségi használatú terület, amely elősegíti az emberek mindennapi életvitelének folytatását és közösségi megnyilvánulását, térképző és zöldfelületi elemeivel növeli az épített környezet minőségét, lehetővé teszi a művészeti alkotások elhelyezését, bemutatását. A közterület rendeltetése: a közúti közlekedés biztosítása (út, járda, stb.), kikapcsolódás, szórakozás, sport, szabadidő-eltöltés, felvonulás, gyülekezés biztosítása, szobor elhelyezése, emlékhely kialakítása, közművek elhelyezése. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg.”
(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Önkormányzati rendelet a település belterületének (4) bekezdéstől eltérő, engedély vagy megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilváníthatja.”

Részletes indokolás a 4. §-hoz:
„A közterület használatára vonatkozó rendelkezések meghatározása a helyi önkormányzatok ellenőrzési és szabályozási tevékenységéhez nyújt segítséget. Az Étv. 54. §-a rendelkezik az épített környezet fenntartásáról és használatáról. E körben – összhangban a 2. § 13. pontja szerinti közterület- fogalommal – szükséges a közterületek rendeltetésével, használatával kapcsolatos részletesebb szabályokat megadni (a közterület használatának engedélyezése vagy önkormányzati hatósági eljárás formájában, vagy polgárjogi szerződéssel történik) annak érdekében, hogy a közterületek nem rendeltetésszerű használatának esetkörére (pl. hajléktalanok életvitelszerű ottlakása) az önkormányzatoknak lehetőségük legyen szigorúbb közterületi szabályok és szankciók megállapítására helyi rendeletükben pl. a hajléktalanok kitiltására a közterületekről.
A (2) bekezdésben a törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat lehetőséget kap a rendeltetésellenes és engedély, megállapodás nélküli használat (pl. a közterületen történő „lakás”, „alvás”) szankcionálására.
Miután a szabálysértéssé nyilvánítás esetén a végrehajtás feltételrendszerét meg kell teremteni, az erre vonatkozó szabályozást 2011. május 15-vel indokolt csak hatályba léptetni.”

Rendben a "tv" probléma megoldva. Csak lenne pár új kérdésem.

-Ez már az átfogó koncepcionális átalakítása az Étv.-nek?

-Miért a Belügyminisztérium? A Szaló-féle államtitkárság az NGM honlapján (ami a volt Pénzügyminisztérium épülete és honlapja) érhető el.
http://ngm.gov.hu/feladataink/terfejl/epitesugy/kp_epiteszeti
Az új hatáskörök szerint már nem is létezik.
http://ngm.gov.hu/data/cms2068513/organigram.pdf

-Az egyeztetés során a szakmai szervezetek (kamara) milyen észrevételeket tesznek, vagy tettek? Ha javasolhatom, akkor "gyomlálják ki", a közmű fenntartás és dokumentálással együtt. Ajánlom figyelmükbe a "tv" címét: ÉPÍTÉSI.

-A módosítás értelmezéseként: A közterületi padon alvás hogyan értékelendő? Közterületen autóban alhatunk? Hova kézbesítik a szabálysértési építés igazgatási határozatokat? Honnan tudjuk hogy nem a tv szerinti „szabadidejét” tölti csak valaki a közterületen, hanem életvitelszerűen lakik ott? Az alvás tilos? Az ivás? A tisztálkodás? Mit fog tiltani a tv? Ennek szellemében az önkormányzat új megfogalmazást tesz? Arra is kíváncsi leszek. Ha lesz ilyen helyi rendelet, akkor a "feladatot" is magára vállalja az önkormányzat. Ezt még Budaörsön sem tudom elképzelni (leggazdagabb magyar önk.).

A jogszabály javaslat:
-hatásossága:
A hajléktalan azért hajléktalan, mert nincs magántulajdona. A tv szerint nem élhet közterületen sem. Innentől köddé kell válniuk? Ezzel a jogszabálymódosítással semmit nem lehet elérni! A hajléktalanság
(mint probléma) nem megszűnni fog, hanem "áthelyeződik".
-hatékonysága:
Az "eltüntetésük" a fentiek tükrében csak a börtönbe cipelésükkel megoldható. Kérdés, hogy gazdaságos-e a köz szempontjából rendőautós stb kisérettel (elegáns taxi) bevinni a börtönbe, aminek a horribilis költsége áll szemben a hajléktalanszállók töredék költségével.

Kicsit hasonló szabályozás, mint a dohányzás tilalma. Azt a Parlamentben is zavartalanul hágják meg. A gárdisták megrendszabályozására lesz talán alkalmas, ha más paragrafust nem találnak, majd jön a "füvön fekvés", a közterület rendellenes használatának bírságolása. A közegészségügyi hivatkozások (vagy közszemérem sértés stb) szabálysértések léteztek eddig is. Pl. http://homar.blog.hu/2010/08/09/farahugyozasert_buntetnek_siofokon?. Bár Siófokon a "közegek", már a közterület törvényes használatának esetkörét is tiltják. A parki utakon (megállapodás nélkül) történő kerékpározással érintett gyerekeket "leszállítják".

MINDENT BELE!

11 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »